Wykładowcy

Prof. dr n. med. Rafał Baranowski
dr n. med. Stefan Karczmarewicz  
lek. Marcin Książczyk  
Prof. dr n. med. Małgorzata Kurpesa  
dr n. med. Ewa Makowska
Prof. dr n. med. Przemysław Mitkowski  
dr n. med. Bartosz Szafran  
lek. Tomasz Wiśniewski
Michał Wójcik

 

Komitet Organizacyjny i Naukowy

Prof. dr n. med. Andrzej Lubiński
dr n. med. Agnieszka Dębska-Kozłowska
dr n. med Iwona Karcz-Socha
lek. Marcin Książczyk
 
 

quanmedia